Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Nieuws

UItbreiding themacollecties

Een nieuwe expositie in Museum Vekemans

 

Museum Vekemans, exposeert twee thema collecties. Éen collectie heeft alles met wassen en strijken van doen. De andere collectie toont Brabantse klederdrachten, poffers en mutsen.

Thans wordt er hard gewerkt aan de inrichting van twee nieuwe themacollecties. Deze zijn te zien vanaf half nobvember 2018 in het pand aan de Boxtelse Stationsstraat.

 

Enerzijds zijn het karakterpoppen, gemaakt door Ans van den Bosch-van Dillen, en laten klederdrachten zien van de agrarische bevolking uit het begin van de vorige eeuw. Daarbij komen ook ambachten uit die tijd aan bod.

 

Anderzijds wordt aandacht besteed aan religieuze orden die in de afgelopen eeuw in en rondom Boxtel hebben gewoond. Te denken valt aan bijvoorbeeld de Witte Paters en Zusters. Door met hen samen te werken is een interessante collectie samengebracht in de vorm van in bruikleen gekregen kleding en andere voorwerpen.

De presentatie wordt ondersteund met audio-visuele apparatuur die daarmee de expositie verlevendigen.

Terug naar Nieuws