Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Nieuws

topstuk van de maand mei 2022

  
 
voor de maand mei hebben we gekozen voor
 
DE DOOPKAMER
 
De collectie Brabant Goedgemutst omvat een uitgebreide verzameling kleding uit de periode 1850 tot 1950. Een extra accent leggen we daarbij op de hoofdtooien zoals mutsen en vooral de poffer - het icoon van het Brabant van die periode.
Middels die kleding en de exposities daarvan krijgt u ook een beeld van het Brabantse (boeren)leven uit die periode. Zo geeft de "Boxtelse kamer" een inzicht in de verschillende rangen en standen uit die periode en de dagelijkse activiteiten van de mensen.
In het Brabant van toen werd het leven en de maatschappij in grote mate bepaald door de Rooms Katholieke Kerk. En het was dus van belang zo snel mogelijk in die gemeenschap opgenomen te worden. In onze tijd kennen we het ritueel van de doop nog nauwelijks, maar in die periode was de doop daarom een gebeurtenis van essentieel belang. Dat betekende ook dat extra aandacht werd besteed aan de kleding van de dopeling. En ook hierbij is er uiteraard een onderscheid te zien in de verschillende standen.
In de doopkamer tonen wij u een mooie verzameling van doopjurken en doopmutsjes andere attributen rondom geboorte en doop.
U kunt dit uiteraard digitaal bekijken, maar ons advies is toch om persoonlijk een kijkje te komen nemen en u weer even terug te wanen in de tijd. 
 
Terug naar Nieuws