Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Nieuws

In Memoriam Wim Driessen

 
Gisteren hebben wij het droeve bericht ontvangen, dat onze vrijwilliger Wim Driessen op 64 jarige leeftijd plot is overleden. Natuurlijk wisten we al even, dat Wim gezondheidsproblemen had, maar dat de ziekte hem zo in een wurggreep kon krijgen had niemand voorzien.
 
Win had iets met boeken en daarom heeft hij zich als vrijwilliger volledig gestort op het op orde krijgen van onze omvangrijk gedocumenteerde bibliotheek. Ondanks dat hij pas een goed half jaar bij ons in het museum werkzaam was, heeft hij de bibliotheek weer in een goed overzichtelijk geheel gebracht. Daar zijn wij hem dank voor verschuldigd.
 
Wim was een man, die er ook van hield om gezellig in onze koffiecorner met de aanwezige vrijwilligers een kop koffie te drinken en een praatje te maken.
 
Wij wensen Anny, Chantal, Remco, Jurgen en hun partners en kinderen in deze toch al moeilijke tijd heel veel sterkte toe om dit onverwachte verlies te verwerken.
 
Bestuur en medewerkers van Museum Vekemans
Terug naar Nieuws