Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Nieuws

In Memoriam Huub van den Bosch

 
24-01-1931   02-02-2022
 
 
In juli1990 werd de collectie Wasch&Strijk van ons museum voor het eerst voor een groter publiek tentoongesteld. Huub was vanaf die periode aan ons museum als vrijwilliger betrokken. Hij had een bijzonder gevoel voor het inrichten en tentoonstellen van collecties en het documenteren hiervan.
Mede door zijn grote betrokkenheid werden wij in staat gesteld om de collectie Brabant Goegemutst, het levenswerk van zijn vrouw Ans van den Bosch van Dillen, in 2005 over te nemen.
Samen met Ans heeft Huub met grote deskundigheid ook deze collectie tentoongesteld en vormgegeven.
Belangrijk van deze collectie is de aanwezigheid van de uitgebreide documentatie, die door Huub werd samegesteld. Op deze wijze blijft een belangrijk onderdeel van de Brabantse volkscultuur uit de 19e eeuw bewaard voor de volgende generaties.
Op de gevel van het museum is aan het "Binnehof" een bronzen plaquette geplaatst met de beeltenissen van Huub en Ans als dank voor hun grote verdiensten.
Huub was een fijne collega en een bijzonder mens.
 
 
 
Terug naar Nieuws