Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Onderwijs en educatie
12-museum-vekemans-54.jpg 14-museum-vekemans-52.jpg 05-museum-vekemans-61.jpg 13-museum-vekemans-53.jpg 19-museum-vekemans-46.jpg 16-museum-vekemans-50.jpg 02-museum-vekemans-64.jpg 15-museum-vekemans-51.jpg 18-museum-vekemans-48.jpg 08-museum-vekemans-58.jpg 06-museum-vekemans-60.jpg 04-museum-vekemans-62.jpg 20-museum-vekemans-45.jpg 03-museum-vekemans-63.jpg 10-museum-vekemans-56.jpg 01-museum-vekemans-65.jpg 17-museum-vekemans-49.jpg 09-museum-vekemans-57.jpg 11-museum-vekemans-55.jpg 07-museum-vekemans-59.jpg

Onderwijs en educatie

Museum Vekemans vindt het overbrengen van kennis over de tijd van toen één van haar taken. Vandaar dat het museum over een serie lesprogrammna’s voor de jeugd beschikt, waarvoor je je kunt inschrijven. Die programma's zijn ontwikkeld door de Nederlandse Museum Vereniging en Erfgoed Brabant. Ze worden uitgevoerd door diverse scholen in samenwerking met ons museum. Ook de Cultuurbox speelt een belangrijke rol bij de programma's.

 

Voor nadere informatie of afspraken kunt u bellen met museum Vekemans, telefoonnummer 0411 671884 of 0653247007.

 

Verzoeken om nadere informatie kunnen ook worden ingestuurd via deze website (ga naar “CONTACT”) of info@museumvekemans.nl