Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Onderwijs en educatie > Programma’s voor basisscholen
20-museum-vekemans-45.jpg 02-museum-vekemans-64.jpg 10-museum-vekemans-56.jpg 04-museum-vekemans-62.jpg 03-museum-vekemans-63.jpg 07-museum-vekemans-59.jpg 06-museum-vekemans-60.jpg 15-museum-vekemans-51.jpg 01-museum-vekemans-65.jpg 17-museum-vekemans-49.jpg 13-museum-vekemans-53.jpg 05-museum-vekemans-61.jpg 09-museum-vekemans-57.jpg 19-museum-vekemans-46.jpg 08-museum-vekemans-58.jpg 18-museum-vekemans-48.jpg 16-museum-vekemans-50.jpg 14-museum-vekemans-52.jpg 12-museum-vekemans-54.jpg 11-museum-vekemans-55.jpg

Programma's basisonderwijs

 

1. “Jet en Jan, jong in 1910”

Ten behoeve van groep 5 van de basisschool is het educatief programma "Jet en Jan, jong in 1910" gemaakt door Erfgoed Brabant. Door de leskist, verstrekt door het museum, wordt dit bezoek al op school voorbereid. Eenmaal in het museum spelen en werken de kinderen zoals kinderen uit de tijd van 1910. Levende geschiedenislessen.

 

Doelgroep: Lagere school groep 5

Leerdoelen: De leerlingen krijgen een beeld van het dagelijks leven in 1910 in de eigen woonplaats. Ze denken na over het begrip ‘eeuw’, ze leren conclusies trekken uit historische bronnen en gebeurtenissen in een tijdvak plaatsen. Leergebied: Nederlandse geschiedenis, rekenen, tekenen, omgevingsonderwijs.

 

Plaats van uitvoering: Op school en in/ rondom het museum.

 

Het project is opgebouwd rond het (voorlees)verhaal van de kinderen Jet en Jan. Aan de hand van deze  leeftijdgenootjes uit 1910 maken de kinderen kennis met thema’s als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910. In het museum gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen, die in het voorleesverhaal aan de orde komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf zeep kloppen, koffie malen, sokken stoppen, enz.

 

Aan de museumles gaat een uitgebreide voorbereiding op school vooraf zodat de kinderen goed voorbereid naar het museum komen en zelfstandig aan het werk kunnen. En na de museumles wordt het verhaal op school vervolgd, zodat het project een afgerond geheel vormt. Er zijn verschillende (facultatieve) vakoverstijgende voorbereidings- en verwerkingslessen in de klas. Het project is leerstofvervangend voor het thema ‘Leven in overgrootmoeders tijd’ (tijd van Ot en Sien), dat in groep 5 in de geschiedenisles wordt behandeld. Maar uiteraard kan het project ook naast elke andere gangbare methode worden gebruikt.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Museum Vekemans, telefoonnummer 0411 671884 of 0653247007.

U kunt ook bellen met Tera Uijtdewilligen van Erfgoed Brabant, telefoonnummer 073-6156283

 

2. “Museumschatjes”

Bestemd voor groep 5 en 6 of voor 7 en 8 van de basisschool. Van te voren moet je als school inschrijven via een brief die vanuit Erfgoed Brabant/ Provincie Noord-Brabant in juni naar alle scholen wordt verzonden. Na inschrijving krijgt de school voor elke leerling een lesbrief waarmee het museumbezoek moet worden voorbereid. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen “museumschat”. Ze vullen, naar aanleiding van gesprekjes met de aanwezige gidsen, de meegebrachte lesbrief in. Het bezoek is voor scholen helemaal gratis tegen vertoon van het zgn “voucher” wat elke school van de provincie krijgt.