Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Over het Museum en openingstijden
06-museum-vekemans-60.jpg 20-museum-vekemans-45.jpg 09-museum-vekemans-57.jpg 05-museum-vekemans-61.jpg 14-museum-vekemans-52.jpg 13-museum-vekemans-53.jpg 08-museum-vekemans-58.jpg 17-museum-vekemans-49.jpg 07-museum-vekemans-59.jpg 03-museum-vekemans-63.jpg 19-museum-vekemans-46.jpg 18-museum-vekemans-48.jpg 16-museum-vekemans-50.jpg 04-museum-vekemans-62.jpg 02-museum-vekemans-64.jpg 01-museum-vekemans-65.jpg 11-museum-vekemans-55.jpg 12-museum-vekemans-54.jpg 10-museum-vekemans-56.jpg 15-museum-vekemans-51.jpg

Welkom in ons museum!

Fijn dat u interesse heeft in Museum Vekemans: een museum met twee gezichten met de collecties "Wasschen en Strijken"en de collectie "Brabant GoedGemutst". Ons museum toont de jarenlange traditie van doodgewone bezigheden als wassen en strijken. Maar wie iets beter kijkt, ontdekt onze westerse geschiedenis van eeuwen geleden tot nu. In gebruiksvoorwerpen, maar vooral ook in buitengewoon interessante schilderijen, prenten en tekeningen. De collectie van "Wasschen en Strijken"vertelt niet alleen over het dagelijkse kledingonderhoud, maar juist ook over hoe mensen vroeger met elkaar omgingen. 350 Jaar geschiedenis binnen handbereik in een collectie van hoog niveau.

Ook de collectie "Brabant GoedGemutst" neemt u mee terug in de tijd. Maar nu middels kleding gedragen door de boeren bevolking: de vrouwen met poffer en muts, de mannen met pet en klak. We hebben het dan specifiek over de geschiedenis en de mensen van Brabant van 1850 tot 1950. Iets voor u? Het museum is zeker ook interessant voor kinderen. Niet alleen leuk, maar ook heel  leerzaam. 

De collecties "Wasschen & Strijken" en "Brabant Goed Gemutst" zijn deels in particulier bezit van de familie Vekemans en deels van de Stichting Museum Vekemans.

 

Landelijke erkenning

Museum Vekemans is een ‘geregistreerd museum’.

Sinds mei 2011 is ons museum opgenomen in het Nederlands Museumregister. Hierdoor zijn we formeel erkend als geregistreerd museum. Wij zijn trots op het team medewerkers, dat - na jarenlange voorbereidingen - erin geslaagd is aan alle pittige voorwaarden te voldoen, die voor deze erkenning gelden.

 

Toekenning ANBI status

Museum Vekemans is erkend als culturele instelling met ANBI status.

Voor donateurs van het Museum Vekemans betekent dit een extra giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

Deze status vraagt een aantal verplichtingen zoals het publiceren van ons RSIN nr. Dit nummer is 850142453 en staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.

De statutaire naam van de instelling is: Stichting Museum Vekemans.

Het bezoekadres is:

Stationstraat 39

5281 GA Boxtel

 

Doelstelling en beleidsplan van Museum Vekemans

 

Het beheren, tentoonstellen, doen van wetenschappelijk onderzoek en in bruikleen geven van de collecties van Museum Vekemans  en voorts al wat met een en ander rechtstreekse of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In het strategisch beleid is de naleving van de Museumnorm  en daaruit resulterende museumregistratie als onderdeel van de missie opgenomen.

Indien daartoe behoefte bestaat kan het beleidsplan op verzoek ter beschikking worden gesteld.

 

Voorzitter van "Stichting Museum Vekemans" is de heer B.J.W.M. Vekemans

Vice-voorzitter van "Stichting Museum Vekemans" is de heer J.J.A. Geerts

Secretaris van "Stichting Museum Vekemans" is  mevrouw M.U.J.M. Wentholt

Penningmeester van "Stichting Museum Vekemans" is de heer A.J. van den Donk

Bestuursleden doen belangenloos de bestuurlijke werkzaamheden.

 

Wijlen de heer W.F. van der Tonnekreek was lid van Verdienste van Museum Vekemans en Mevrouw  J.I.M. van den Bosch- van Dillen is Lid van Verdienste van Museum Vekemans.